nhatrencay studio

architecture . interior design

Crumpler warehouse|2010

.store

Công trình đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam. Đây là một cửa hàng nhỏ chuyên bán các sản phẩm của Crumpler. Đây không phải là cửa hàng chính thức của Crumpler, nhưng một niềm vui nhỏ là nó đã được hãng Crumpler của Mỹ để mắt đến trong một sự kiện truyền thông. Họ gọi đây là một cửa hàng thú vị và rất có phong cách ở Việt Nam :)

Kinh phí khá hạn hẹp nên chúng tôi chỉ cố hết sức để làm nơi này thật ấm cúng và thân thiện. Bạn có thấy vậy không ?

Và đây cũng là nơi những giấc mơ của chúng tôi bắt đầu..

..

Our first project in Vietnam. This is a little shop selling Crumpler’s bags. Actually it’s not an official retail but Crumpler US mentioned it as a stylish and exciting shop in Vietnam selling Crumpler stuffs. It’s cool anyhow !

The budget was so limited so we just tried our best to make it a warm and friendly place.

This is where the dreams were started :)

-House on Tree-


Slide 1 of 12