nhatrencay studio

architecture . interior design

KoTT creative office|2014

.office

[English content below]

..

Đây mà một dự án mà chính chúng tôi cũng khó lòng định nghĩa. Không phải một cửa hàng, không phải văn phòng, cũng không phải gallery trưng bày dù nơi này mang trong mình tất cả những chức năng đó. Nói một cách khác, nơi chốn này cũng không mang một mục đích sử dụng nào xác định, cụ thể. Chúng tôi bắt đầu dự án chỉ với một thông tin duy nhất: hãy tạo ra một nơi làm việc của người lớn để truyển cảm hứng về nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng khởi nguồn của những điều đó phải là từ trẻ con. Hãy thật tự do, hãy thật hồn nhiên..

Chúng tôi tiếp cận với mô hình kinh doanh của khách hàng (business concept) rồi từ đó cùng họ phân tích xem phải làm gì tiếp theo. Vấn đề là, đây hoàn toàn là một mô hình chưa từng tồn tại. Họ vừa buôn bán, vừa trưng bày, vừa tư vấn, vừa thiết kế.. nhưng lại không theo những cách thông thường. Họ làm điều đó như những đứa trẻ đầy say mê, bất chấp các quy tắc. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, liệu sau những dự án như thế này, chúng tôi có bao giờ rời khỏi được NeverLand để lớn lên ?

Mà chúng tôi cũng đâu cần làm điều đó :)

Bắt đầu bằng một căn nhà cũ nát, với những khoản đầu tư nhỏ giọt, mọi thứ được xây dựng dần dần, cộng với những món đồ vừa để bán, vừa để nghiên cứu, lại vừa để decor được thay thế liên tục. Sau một quãng thời gian trở lại, không gian lại đổi khác. Những hình ảnh mà bạn thấy, chỉ là một khoảnh khắc trong sự phát triển của nơi chốn này. Chúng tôi ghi lại để mà nhớ.

Lâu lâu sau đó, nghe đâu dự án đang phải tạm dừng lại và những người tạo dựng nên nơi này đang tìm một nơi chốn khác rộng rãi và phù hợp hơn. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm vì khi vừa rời khỏi cửa là cuộc đời lại cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhưng chúng tôi tin chắc, nơi chốn này, cho dù có kết thúc, thì cũng là để nhiều mơ ước khác được bắt đầu..

Dành cho những đứa trẻ không bao giờ lớn. Goodluck, KoTT.

..

This project which we hard to define what the main concept is. It’s not a store or office, and gallery neither although this place is included most of features we said before. On the other hand, our place does not have specific using. The only one idea when we started to build this project is to create the motivation and creative place for adult, but originated in children. Be free, be naive.

We started to discover the concept which is the customers play the role as a co-creator (business concept) from that way we can analyze what is going on next step. The main problem is this concept has never created before. They once sell and show their product, also offer professional advices for customers, by the way design it in unique ways..

They work passionately and break the normal rules make it become one of the projects impulse us to If we could ever leave NeverLand to grow up.

But actually we don’t need to do that.

Started with a tattered old house, and extremely limited funding, everything was build in a slowly way, things for sale, also for research, and for décor are replacing rapidly. After a long time, the space again changed. Images that you see are just about a moment in its developing chains.

After quite a long time, we heard that the project had to stop and the owners are finding a better place. We are not so sure about it because when we just passing through the door then life lead us to many different pathways. But we believe, this place, even it’s over, it’s for many other dreams to begin..

For the never growing up children, good luck, KoTT !

-House on Tree-


Slide 1 of 21